VOS: Cesta úzkostí 05: Plavba úzkostí pomocí všímavosti

Cesta úzkostí 05: Plavba úzkostí pomocí všímavosti

Duševní pohoda

November 2023

Cesta úzkostí 05: Plavba úzkostí pomocí všímavosti

Už se ti někdy v hlavě honilo tolik myšlenek, že nebylo vůbec možné se v nich vyznat? To by mohla být úzkost. Jak tedy můžeme tento vnitřní hluk zklidnit? Jedním z jednoduchých a účinných nástrojů je mindfulness.

Co je to mindfulness?

Mindfulness spočívá v prožívání tady a teď. Namísto obav ze problémů zítřka nebo neúspěchů včerejšího dne tě mindfulness naučí ukotvit se v přítomném okamžiku. Jako když pevně zakořeníš nohama v zemi, aby tě vítr života nemohl převrátit.

Jak ti může mindfulness pomoci s úzkostí?

 1. Vrátí tě zpět do přítomnosti

  Úzkostné myšlenky se často týkají budoucnosti - "Co kdyby se něco stalo?". Zaměření na přítomný okamžik působí jako přestávka od obav z toho, co by mohlo být.

 2. Dává ti prostor

  Všímavost ti umožní sledovat úzkost z odstupu a uvědomit si, že si můžeš zvolit, jestli se do ní necháš vtáhnout.

 3. Mění tvůj vztah k úzkosti

  Mindfulness není o odstranění úzkosti - je o změně způsobu, jakým s ní zacházíš. Místo bojování s úzkostnými pocity se je naučíš vnímat jako pomíjivé události. Umožňuje ti také uvědomovat si své pocity, ale nepotlačovat je ani je nepovzbuzovat.

Cvičení mindfulness ke snížení úzkosti

 • Hluboké dýchání: Představ si svůj dech jako příliv a odliv oceánu. S každým nádechem se vlny jemně valí na pláž a s každým výdechem se voda plynule vrací zpět do moře. Pohodlně se posaď, zavři oči a soustřeď se jen na nádech a výdech. Takové počítání dechů může pomoci zpomalit úzkostný vír na jemný vánek.
 • Pozorování okolí: Rozhlédni se kolem sebe. Co vidíš? Možná je to stálý tanec listů na stromě nebo způsob, jakým si sluneční světlo hraje na zdi. Když cítíš úzkost, uzemni se tím, že si budeš všímat drobných detailů kolem sebe. Je to jako stisknout tlačítko "pauza" pro tvoje myšlenky. Pro tento účel jsme přímo v aplikaci připravili meditaci pěti smyslů.
 • Pozorování úzkostných myšlenek: Je to, jako když sedíš u řeky a pozoruješ, jak kolem tebe pluje listí. Každý list může být úzkostnou myšlenkou. Místo toho, abys skákal/a do řeky a snažil/a se je pochytat, prostě je pozoruj, jak plují kolem. Všimni si myšlenky, bez posuzování si ji uvědom a pak ji nech odejít a nech ji odplout. Toto cvičení tě naučí nedržet se úzkostných myšlenek ani je neodhánět, ale jednoduše je nechat odejít a pochopit, že jsou dočasné.

Pamatuj, že všímavost je o tom, že si všímáš přítomného okamžiku, včetně svých myšlenek a pocitů, aniž bys ses je snažil/a změnit. Když ti tedy úzkost zaklepe na dveře, pozdrav ji, pozoruj ji, aniž bys ji zval/a na čaj, a pak se jemně vrať ke klidu svého dechu nebo klidnému pozorování svého okolí.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.