VOS: Mindfulness 101: Začátek cesty k vědomému stravování

Mindfulness 101: Začátek cesty k vědomému stravování

Fyzické zdraví

November 2023

Mindfulness 101: Začátek cesty k vědomému stravování

Dnes se seznámíme se základními koncepty všímavosti a s tím, jak mohou změnit náš přístup k jídlu.

Porozumění všímavosti

Všímavost, jak ji definoval Jon Kabat-Zinn, znamená "určitým způsobem věnovat pozornost, cíleně, v přítomném okamžiku a bez posuzování”. Tento přístup pomohl tisícům lidí potýkajících se s chronickou bolestí, nemocemi, depresí, problémy se spánkem a úzkostí.

Souvislost s vědomým stravováním

Všímavé stravování vychází z těchto principů a zaměřuje se spíše na smyslové vnímání a prožívání jídla než na počítání kalorií, sacharidů, tuků nebo bílkovin. Jde o vychutnávání si každého okamžiku a sousta bez posuzování. Cílem není hubnutí - i když to může být příjemný vedlejší efekt - ale spíše podpora plné přítomnosti a radosti z jídla pomocí technik, které vysvětlíme v následujícím článku.

Výzkumné poznatky o vědomém stravování

  • Zlepšení kontroly hmotnosti: Vědomé stravování usnadňuje změny chování související s hubnutím úspěšněji než diety s omezením energetického příjmu. Pomáhá snižovat chutě a přejídání, zpomaluje jídlo a zajišťuje vědomý výběr potravin.
  • Zdravější výběr potravin: Vědomé stravování je spojeno se zdravějším výběrem potravin a kvalitou stravy, včetně zvýšené konzumace zeleniny, ovoce a celozrnných výrobků a sníženého příjmu přidaných cukrů.
  • Potěšení z jídla: Studie zaměřená na konzumaci sladkostí zjistila, že účastníci pociťovali větší potěšení z konzumace malé porce sladkostí, pokud je jedli vědomě, ve srovnání s velkou porcí snědenou bez vědomé pozornosti. Vědomé stravování může zvýšit požitek z jídla a zároveň snížit pocity viny spojené s jídlem.

Uplatňování všímavosti při jídle

  1. Začni s uvědomováním: Věnuj pozornost jídlu na talíři. Všímej si barev, textur a vůní.
  2. Jíst bez odsuzování: Přistupuj k jídlu spíše se zvědavostí než s kritikou. Uvědom si, že žádné jídlo není ve své podstatě "dobré" nebo "špatné".
  3. Poslouchej své tělo: Nalaď se na signály hladu a sytosti. Jez, když máš hlad, a přestaň, když už máš dost.
  4. Reflektuj svůj prožitek: Po jídle se na chvíli zamysli nad svým zážitkem. Jak se cítíš fyzicky a emocionálně?

Přijetí vlastní cesty

Pamatuj, že tvoje cesta k vědomému stravování je jen tvoje. Jde o propojení se se svým tělem a jeho potřebami. Při cvičení k sobě přistupuj s trpělivostí a laskavostí. Cílem není dokonalost, ale hlubší a smysluplnější vztah k jídlu.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.