VOS: Jak zlepšit stravovací návyky s VOS

Jak zlepšit stravovací návyky s VOS

Duševní pohoda
Fyzické zdraví
Aplikace

May 2023

Jak zlepšit stravovací návyky s VOS

V tomto krátkém článku se dozvíš, jak používat různé nástroje VOS, aby ses přestal/a stresovat jídlem, jedl/a vědoměji a vytvořil/a si zdravé stravovací návyky, které odpovídají tvému životnímu stylu.

Dobré duševní zdraví a správná výživa jdou ruku v ruce. Když se dobře stravujeme, naše tělo i mysl se cítí lépe. Možná máš – stejně jako mnozí další – někdy potíže s dodržováním zdravých stravovacích návyků. Možná bojuješ se stresem, emočním přejídáním nebo ti chybí informace o tom, jak se zdravě stravovat. Tvůj společník pro duševní zdraví VOS je tady, aby ti pomohl tyto problémy řešit. Které z jeho funkcí pro duševní pohodu ti mohou pomoci na cestě za zdravým stravováním?

Dej si výživnou inspiraci

Najít vyvážený vztah k jídlu je složitá disciplína. Citáty a Afirmace mohou být tvou cestou k tomu, abys ji zvládl/a právě tak, jak je třeba – budou tvou výživnou potravou k zamyšlení. Získáš krátké zajímavé myšlenky a nápady, jak vyživovat své tělo bez stresu. Povzbudí tě k tomu, abys k sobě byl/a laskavější, urdžel/a si disciplínu, ale také si čas od času dopřál/a své oblíbené jídlo. Pokud tě některé z nich osloví obzvlášť hluboce, můžeš si je jednoduše uložit a vrátit se k nim později.

Zamysli se nad svými návyky

Zapisování myšlenek týkajících se jídla do Chytrého deníku může být způsobem, jak se zamyslet nad svým jídelníčkem, stravovacími návyky, vztahem k jídlu a dalšími inspirativními tématy. Umožní ti zastavit se a zamyslet se nad tím, jak obvykle jíš a piješ. Jeho vestavěná umělá inteligence ti bude klást další otázky a ty tak budeš moct snadno pokračovat v psaní. Navíc je známo, že psaní deníku je skvělý způsob, jak najít nové perspektivy.

Dýchej, než začnete jíst

Soustředění se na dýchání předtím, než se ponoříš do svého oblíbeného jídla, ti pomůže jíst uvědoměleji. Budeš si lépe uvědomovat každé sousto a signály svého těla, které ti říkají, jestli máš ještě hlad nebo jestli už jsi snědl/a dost. Vědomé dýchání je také skvělý způsob, jak stimulovat nervový systém a nastartovat správné trávení. Navíc můžeš tento účinek maximalizovat tím, že budeš dýchat do břicha. Nebojte se, nebude to trvat dlouho, stačí dvě minuty. V Centru přejdi do sekce Dýchání, najdi si libovolné uklidňující cvičení a rozdýchej před jídlem!

Pěstuj vnitřní klid

Meditace je úžasný způsob, jak si lépe uvědomit svět kolem sebe – a tuto výhodu můžeš využít i při jídle. Když se naučíš více vnímat "tady a teď", budeš si jídlo při konzumaci více užívat. Možná začneš dávat přednost přirozeným chutím před zpracovanými potravinami. Meditace tě také vede k nesoudnému přístupu ke světu i k sobě samé/mu. To ti pomůže trpělivě optimalizovat své stravovací návyky vlastním tempem. Už žádné pocity viny z jídla. Pusť si jakoukoli meditaci, která tě inspiruje, a nech se jí vést na cestě k vnitřnímu klidu.

Prozkoumej dráhu mozek-žaludek

Nedokážeš přežít stresující den bez tabulky čokolády? Cítíš se po salátu k obědu mrzutě? Zjisti to sledováním své nálady! Emoce a jídlo spolu hluboce souvisí a ty teď můžeš toto spojení prozkoumat. Zapíšeš-li si svou náladu do nástroje Záznam nálady, uvidíš jasněji, co ti dělá dobře a co ne. Můžeš snadno pozorovat, jak velkou roli hraje jídlo ve tvém každodenním rozpoložení.

Jez dobře s VOS

Skutečná změna přichází zevnitř a přesně to tě naučí VOS plán na míru. Nebude tě nutit počítat kalorie ani držet konkrétní dietu. Nic z toho. Postupně se naučíš lépe si uvědomovat svá životní rozhodnutí a návyky a to, jak posílit svou duševní pohodu. Tím, že budeš více ve spojení se svým tělem a budeš si více všímat svého životního stylu, přirozeně posuneš své stravovací návyky směrem ke zdraví. Hodně štěstí na tvé cestě za duševní pohodou!

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.