VOS: Limitující přesvědčení: Jak překonat mentální překážky a osvobodit mysl?

Limitující přesvědčení: Jak překonat mentální překážky a osvobodit mysl?

Produktivita & Rozvoj

March 2023

Limitující přesvědčení: Jak překonat mentální překážky a osvobodit mysl?

Limitující přesvědčení jsou myšlenky nebo domněnky, které máme o sobě nebo o světě a které brání našemu růstu a potenciálu. Jsou to omezení, která si sami ukládáme, a to často aniž bychom si to uvědomovali. Tato přesvědčení mohou vycházet z minulých zkušeností, společnosti, ve které žijeme, nebo názorů druhých. Mohou nám bránit v dosahování našich cílů, zkoušení nových věcí nebo podstupování rizik. Mohou vypadat například takto:

  • "Nejsem dost chytrý na to, abych to dokázal.”
  • "Nejsem dost atraktivní na to, abych našel lásku.”
  • "Jsem příliš starý na to, abych začal něco nového.”
  • “Nemám dost zkušeností, abych byl úspěšný.”

Rozpoznání limitujícího přesvědčení

Poznali jste se v některé z výše uvedených vět, nebo vás napadá jiné limitující přesvědčení, které o sobě máte? Není se čeho bát, právě jste udělali první a nejtěžší krok k překonání tohoto limitu, a to tím, že jste si ho uvědomili. Jakmile rozpoznáte přesvědčení, která vás brzdí, můžete ho začít zpochybňovat a nahradit ho myšlenkami, které vás více posilují. To vám může pomoci vymanit se ze sevření vlastní mysli a využít naplno váš potenciál.

Zpochybnění přesvědčení

Jakmile přesvědčení identifikujete, pokuste se najít argumenty, proč toto přesvědčení není pravdivé. Vezměte si úplně první příklad, který jsme vám uvedli: "Nejsem dost chytrý na to, abych to dokázal". V tomto případě byste si mohli vzpomenout na věci, které jste dříve dokázali a na které jste dostatečně chytří byli.

Radit sám sobě jako radit příteli.

Vysvětlíme si to znovu na našem příkladu. Kdyby vám váš přítel řekl, že na něco není dost dobrý, co byste mu poradili? Pravděpodobně byste kamarádovi nebo kamarádce řekli, ať to zkusí a že výsledek není závislý jen na tom, jestli je nebo není dostatečně chytrý. Sami jsme svými nejpřísnějšími soudci. Zkuste sami se sebou mluvit s laskavostí, se kterou byste mluvili s přítelem.

Najděte alternativní přesvědčení

Najděte otevřenější alternativu k původnímu přesvědčení. Pokuste se přetvořit tu myšlenku v o něco pružnější verzi. Například: Dělám vše pro to, abych se posunul vpřed.

Rekapitace

  1. Uvědomte si přesvědčení, které vás omezuje: Nejsem dost dobrý na to, abych to dokázal.
  2. Zpochybněte toto limitující přesvědčení: Byl jsem dost dobrý na to, abych minulý týden napsal tu esej.
  3. Mluvte sami se sebou jako s přítelem: Nebuďte na sebe tak přísní. Nemůžete posuzovat celou svou osobnost podle jednoho úkolu.
  4. Nahraďte původní přesvědčení alternativní verzí: Dělám vše pro to, abych se posunul vpřed.

** \n **

Tento článek napsala naše odbornice na duševní zdraví. Kromě jejích znalostí jsme využili tyto zdroje:

Amo, V., & Lieder, F. (2020). A gamified app that helps people overcome self-limiting beliefs by promoting metacognition. EARLI JURE SIG 8 Conference, online. Available on: https://www.researchgate.net/profile/Falk-Lieder/publication/339875127_A_gamified_app_that_helps_people_overcome_self-limiting_beliefs_by_promoting_metacognition/links/5e69f00e458515c5de628c94/A-gamified-app-that-helps-people-overcome-self-limiting-beliefs-by-promoting-metacognition.pdf

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.