VOS: Odolnost: Jak pečovat o svůj psychický imunitní systém

Odolnost: Jak pečovat o svůj psychický imunitní systém

Psychologie v kostce
Duševní pohoda

April 2023

Odolnost: Jak pečovat o svůj psychický imunitní systém

Někdy jsme v životě nahoře a někdy dole. Může být náročné udržet si pozitivní myšlení, když se setkáváme s překážkami a neúspěchy. Každý člověk je jinak pružný v reakci na stres a jinak se z něj zotavuje. Tato schopnost se nazývá odolnost neboli rezilience. I když máme všichni určité vrozené předpoklady pro to být zranitelnější nebo odolnější, rezilienci lze rozvíjet. Může vám to pomoci zvládnout obtížné situace a udržet si emocionální pohodu. V tomto příspěvku na prozkoumáme, co je to odolnost, proč je důležitá a jak můžeš pečovat o svůj psychický imunitní systém, abys ses stal odolnějším.

Co je to odolnost?

Odolnost je schopnost přizpůsobit se stresu a nepříznivým událostem a rychle se zotavit. Je to jako mít psychologický imunitní systém, který nás pomáhá chránit před negativními účinky stresu a pomáhá nám zotavit se z náročných zážitků. Odolnost neznamená, že jsme nezranitelní nebo že nikdy nezažíváme negativní emoce. Znamená spíše, že jsme schopni se lépe vyrovnat se stresem a vrátit se do emočního stavu, ve kterém jste byli před nepříznivou situací.

Proč bys měl chtít být odolný?

Stejně jako je lepší pravidelně pečovat o svůj imunitní systém a předcházet tak různým nemocem, může ti prospět i péče o rezilienci - tvůj psychický imunitní systém -, aby tě negativní životní události tolik nezasáhly.

Jak můžete pečovat o svůj psychický imunitní systém?

I když má každý nějakou vrozenou míru zranitelnosti, můžeme se naštěstí rozvíjet a svoji odolnost zvyšovat. Tady je 7 strategií, které můžeš využít k tomu, aby ses postaral o svůj psychologický imunitní systém a stal/a ses odolnější:

1. Obklopuj se lidmi

Mít síť vztahů v rámci rodiny nebo přátel ti může dát pocit, že nejsi sám/a. Pečuj o své vztahy, volej přátelům, navštěvuj rodinu nebo si zajdi mezi nové lidi. Sociální podpora totiž posiluje odolnost.

2. Pomáhej druhým

Někdy je zaměřit se na druhé ten nejlepší způsob, jak zlepšit náladu sám sobě. Pomáhej druhým lidem, když máš příležitost. Posílí tě to dobrým pocitem a dodá ti to pocit, že jsi schopný.

3. Udržuj si denní režim

Zvláště ve chvílích, kdy se mnoho věcí kolem mění, ti může rutina dodat pocit stability a jistoty. Určitá míra pravidelnosti zajistí, že tě náhlé události nevyvedou z míry.

4. Pečuj o sebe

Péče o sebe je pro udržení zdravého a vyrovnaného života nezbytná. Zahrnuje jak starost o fyzické, tak i duševní zdraví. Pravidelně si dopřávej přestávky a věnuj se tomu, co tě baví. Nezapomínej na cvičení, správné stravování a pravidelný spánek.

5. Přijímej výzvy jako příležitosti

Výzvy, kterým čelíš, můžeš vnímat buď jako příležitosti k učení a rozvoji, nebo jako hrozby. Mnohem přínosnější je naučit se být otevřený a vnímat nové situace jako nové možnosti.

6. Pěstujte si pozitivní pohled na sebe sama

Pohled na sebe sama by měl být zdravý a realistický. Pokud se uvědomovat si své silné a slabé stránky a přijmout je jako součást toho, kým jsi. Jsi jedinečná a hodnotná bytost a zasloužíš si mít se ráda.

7. Přijměte změnu

Změna je nevyhnutelnou součástí života, a přestože to může být obtížné, je důležité naučit se změny v životě přijímat. Zvyknout si na novou situaci může nějakou dobu trvat a určitě se s tím pojí i nepříjemné emoce. Bránit se změnám dlouhodobě však může vést ke stresu, úzkosti a dalším negativním emocím.

Přejeme ti, aby se ti na tvojí cestě k větší odolnosti dařilo. A doufáme, že ti naše funkce na VOS pomohou získat realističtější pohled na sebe sama a budou pro tebe výzvou k rozvoji!

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.