VOS: 10 to Zen: Deset principů pro větší klid v duši

10 to Zen: Deset principů pro větší klid v duši

Duševní pohoda

July 2023

10 to Zen: Deset principů pro větší klid v duši

Ahoj, přátelé! Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Ve světě neustálého tlaku a neúprosných očekávání se může zdát, že dosáhnout stavu klidu a pohody je nedosažitelný sen. Ale i když se to může zdát nemožné, vnitřní klid není nedosažitelný cíl. Správným přístupem lze klid v duši kultivovat, rozvíjet a udržovat. K tomu slouží našich 10 zenových kroků.

1. Dovol si odpoutat se

Prvním krokem k dosažení klidu je umět věci pouštět. Nech odejít vinu, nech odejít lítost, nech odejít hněv. Držet se těchto emocí přináší více škody než užitku. Místo toho v sobě najdi odpuštění - pro sebe i pro druhé. Vnímej, že každý, včetně tebe, je člověk a každý dělá chyby.

  • Měj také na paměti, že odpustit neznamená zapomenout. Je to projev osvobození se od tíživých negativních emocí, které tě pouze zraňují. Je však také důležité uchovat si ponaučení z těch situací, kdy se k tobě někdo nechoval laskavě nebo s úctou.

2. Dýchej zhluboka

Hluboké dýchání přináší okamžité zklidnění. Nejde jen o to dostat kyslík do těla, ale také o to vědomě věnovat pozornost rytmu svého dechu. Hluboký, pomalý dech ti pomůže snížit stres, úzkost a navodit pocit klidu. Vyzkoušej si to v naší aplikaci.

3. Buď v přítomnosti

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.