VOS: Cesta úzkostí 01: Porozumění jejím projevům

Cesta úzkostí 01: Porozumění jejím projevům

Duševní pohoda

November 2023

Cesta úzkostí 01: Porozumění jejím projevům

V běžných konverzacích o úzkosti často mluvíme. Abychom jí ale lépě porozuměli, musíme se blíže podívat na to, co to úzkost znamená, jak se projevuje a jak se liší o svých blízkých příbzných - strechu a stresu.

Co je úzkost?

Podstatou úzkosti je očekávání nebezpečí nebo neštěstí v budoucnosti, které je často doprovázeno fyzickými příznaky. Zjednodušeně řečeno, úzkost je stav, kdy se bojíme špatných věcí, které by se mohly v budoucnu stát.

  • Psychologické projevy: nežádoucí a znepokojivé myšlenky nebo obavy, tendence vyhýbat se určitým scénářům, nervozita nebo neklid, potíže se soustředěním, podrážděnost, nervozita atd.
  • Fyzické projevy: nevolnost, pocení, třes, sucho v ústech, závratě, zrychlený tep, problémy se spánkem atd.

Odlišení úzkosti:

  • STRACH: I když mají úzkost i strach podobné rysy, v mnohém se liší. Strach je reakce na přítomné hrozby - skutečné nebo představované. Vzniká, když čelíme aktuálnímu nebezpečí, například když vidíme něco děsivého a okamžitě na to reagujeme. Naproti tomu úzkost vzniká, když se obáváme věcí, které se mohou stát v budoucnosti. Příčiny úzkosti obvykle nejsou jasné nebo jednoznačné. Podívej se na krátké video.
  • STRES: Stres je také podobný úzkosti, ale obvykle má jasný důvod (například velký pracovní projekt, který musíš udělat). Po skončení zátěžové události stres odezní. Úzkost naopak zůstává, a to často i bez jasného spouštěče. Víc můžeš zjistit v tomto video.

"Normální" úzkost:

Je přirozené zažívat jednou za čas úzkost. Může to být dokonce prospěšné, protože určitá míra úzkosti nás motivuje k řešení problémů a udržuje nás ve střehu. Někteří lidé však zažívají úzkost každý den, což ovlivňuje jejich každodenní život. Pokud se potýkáš s dlouhodobou úzkostí, upřímně doufáme, že ti naše aplikace pomůže ji zvládat. Mimo to ti však doporučujeme vyhledat pomoc odborníků, například psychologa, psychiatra nebo praktického lékaře.

Závěr

Pochopit rozdíly mezi úzkostí, strachem a stresem je důležité pro lepší porozumění emocím. Když se o úzkosti dozvíme více, dokážeme se s nástrahami, které nám přináší, lépe vypořádat.

A pokud se na své cestě za zvládáním úzkosti chceš posunout dál, podívej se na náš další článek o praktických nástrojích a technikách pro snížení úzkosti.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.