VOS: Cesta úzkostí 03: Soucit se sebou tváří v tvář úzkosti

Cesta úzkostí 03: Soucit se sebou tváří v tvář úzkosti

Duševní pohoda

November 2023

Cesta úzkostí 03: Soucit se sebou tváří v tvář úzkosti

Pochopení soucitu se sebou samým

Ve své podstatě je soucit se sebou samým něco podobného jako soucit s druhými. Představ si, že tvůj přítel prožívá těžké období. Pokud tě jeho trápení upřímně zasáhne a cítíš ve svém srdci touhu mu pomoci nebo ho utěšit, prožíváš soucit. Právě tato emoce se může obrátit i dovnitř a dát tak vzniknout tomu, co označujeme jako "soucit se sebou samým". Soucit se sebou samým zahrnuje uvědomění si vlastního utrpení nebo bolesti a reagování na ně s laskavostí namísto odsuzování a kritiky. Když prožíváš těžké období nebo si všimneš něčeho, co se ti na tobě nelíbí, můžeš najít útěchu v perspektivě soucitu se sebou samým. Zjednodušeně řečeno, je to přiznání, že nedokonalost je neodmyslitelnou součástí lidského bytí.

Souvislost s úzkostí

Věda nám říká, že soucit se sebou samým je slibným prostředkem ke snížení úzkosti. Přijetím postoje soucitu k sobě samému si v podstatě poskytujeme bezpečný prostor pro zpracování pocitů úzkosti nebo úzkostných myšlenek bez dodatečné sebekritiky. Uznání, že výzvy, chyby a zklamání jsou univerzální součástí lidské zkušenosti, může výrazně zmírnit intenzitu úzkosti. Je to připomínka toho, že ve svém boji nejsme sami a zasloužíme si stejnou laskavost a pochopení, jaké bychom projevili příteli v nesnázích.

Tipy, jak posílit soucit se sebou samým

  • Všímavé přijetí: Bolest a problémy jsou nevyhnutelné. Když je bez hodnocení a odmítání vědomě přijmeme, připravíme si cestu ke skutečnému soucitu se sebou samým.
  • Mluv k sobě laskavě: Představ si na svém místě blízkého přítele. Jak bys ho utěšil/a? Stejně laskavými a chápavými slovy mluv i k sobě.
  • Pamatuj na univerzální lidskou zkušenost: Kdykoli budeš cítit ve svém trápení samotu, vzpomeň si, že s problémy a nedokonalostmi se potýkají všichni. Nikdy nejsme ve svých prožitcích skutečně sami.
  • Vyhni se potlačování: Nepoužívej soucit se sebou jako prostředek k potlačování nebo ignorování své bolesti. Místo toho mu umožni působit jako pečující odpověď, která ti pomůže čelit nepříjemným pocitům a zpracovat je.

Závěrem lze říci, že soucit se sebou samým je mocným nástrojem pro boj s úzkostí a podporu emoční pohody. Až budeme proplouvat horskou dráhou života, nezapomeňme se k sobě chovat se stejnou láskou, úctou a laskavostí, jakou bychom nabídli blízké osobě.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.