VOS: Technika časových bloků: Zvyš svou produktivitu blok za blokem

Technika časových bloků: Zvyš svou produktivitu blok za blokem

Produktivita & Rozvoj

November 2023

Technika časových bloků: Zvyš svou produktivitu blok za blokem

Dnes se ponoříme do techniky časových bloků, což je jednoduchý a užitečný nástroj pro zlepšení každodenní produktivity.

Co jsou to časové bloky?

Blokování času je technika, kdy přiřazuješ tzv. časový blog konkrétním úkolům nebo aktivitám. Na rozdíl od to-do listů se při blokování času musíš rozhodnout předem, kolik času nad úkolem strávíš. To ti pomůže lépe se soustředit po dobu práce a zaměřit se jen na daný úkol.

Jak použít techniku časových bloků?

 • Identifikuj úkoly: Ze všeho nejdřív si vypiš úkoly, které potřebuješ splnit. Zahrň vše od pracovních projektů po osobní pochůzky.
 • Přiřaď časové bloky: Každému úkolu přiřaď konkrétní čas. Pokus se realisticky odhadnout, jak dlouho každý úkol potrvá. Například si napiš, že kontrola emailů zabere 30 minut a psaní zprávy 1 hodinu.
 • Naplánuj bloky: Umísti tyto časové bloky do svého denního rozvrhu. Pokud používáš digitální kalendář, může být užitečné různé úkoly označovat různými barvami.
 • Stanov jasné cíle pro každý blok: Definuj, čeho chceš dosáhnout v každém časovém bloku. Tvým cílem ve 45 minut dlouhém bloku věnovaném projektu v práci může být dokončit jednu jeho konkrétní část.
 • Minimalizuj rozptýlení: Během každého časového bloku eliminuj rušivé elementy. To znamená vypnout notifikace na telefonu, zavřít nedůležité záložky v prohlížeči atd.
 • Drž se rozvrhu: Když časový blok začne, začni pracovat na úkolu. Když skončí, přestaň na něm pracovat, i když jsi neskončil/a. To pomáhá rozvíjet disciplínu a pocit naléhavosti.
 • Přezkoumej a uprav: Na konci dne nebo týdne se znovu podívej na své časové bloky. Trvaly některé úkoly déle, než jsi očekával/a? Uprav podle toho budoucí časové bloky.

TIP: Naplánuj si také čas na odpočinek a na své oblíbené aktivity.

Výhody časového blokování

 • Zlepšené soustředění a jednoúkolovost: Časové blokování ti pomáhá soustředit se na jeden úkol v jendu chvíli, což snižuje stres a zvyšuje tvou efektivitu.
 • Efektivní prioritizace: Prioritizováním úkolů zajistíš, že splníš termíny a efektivně zvládneš svou pracovní zátěž.
 • Pravidelný pocit úspěchu: Dokončení úkolů v rámci jednotlivých časových bloků nabízí časté pocity úspěchu.
 • Zlepšení schopnosti odhadu času: Časem se staneš lepší v odhadování, jak dlouho úkoly trvají, což je klíčové pro efektivní plánování.
 • Vyvážený pracovní a osobní život: Blokování času pomáhá zohlednit všechny aspekty života, zajistí vyvážený přístup k práci a osobním závazkům.

Začlenění blokování času do denního života

Začni malými kroky. Zkus časové blokování pro jen pár úkolů každý den a postupně je přidávej. Brzy zjistíš, že tato technika přináší novou úroveň pořádku a efektivity do tvého denního režimu.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.