VOS: Proč je nové jak: Hledání smyslu života

Proč je nové jak: Hledání smyslu života

Produktivita & Rozvoj

July 2023

Proč je nové jak: Hledání smyslu života

“Kdo má ve svém životě nějaké proč, ten snese každé jak,"

prohlásil Nietzche. Viktor Frankl, jeden z předních psychologů minulého století, ho citoval ve své knize. Jako přeživší holokaustu založil svou teorii na svých zkušenostech. Hledání smyslu je podle něj primární lidskou motivací. Smysl je esence, hnací síla za našimi činy a rozhodnutími. Někteří tvrdí, že smysl není nic jiného než obranný mechanismus nebo konstrukt, kterým se snažíme učinit život jednodušším. Dovedete si ale představit život beze smyslu?

Ve shonu a rychlosti každodenního života si mnoho z nás klade velké otázky jako: Co je smysl toho všeho? Co mi přinese opravdové naplnění? Někdy dokonce zažíváme existenciální prázdno, kdy ztratíme směr, vášeň a cíle - zkrátka ztratíme smysl života.

Přijímání životních výzev:

Uznávaný psycholog Jordan Peterson  nás vyzývá, abychom si uvědomili, že život je nesporně výzvou, a to možná ještě větší, než si myslíme. Život nám přináší překážky, které testují naši odolnost a charakter. Přijetí toho, že to tak je, je prvním krokem k odhalení životního smyslu. Když přijmeme, že výzvy a utrpení jsou nedílnou součástí naší existence, otevíráme se osobnímu růstu a objevování sebe sama.

Přijímání odpovědnosti:

Touha po svobodě je univerzální. Cesta k dospělosti a nezávislosti ale často bývá náročná a plná úzkosti. Proč? Protože pravá svoboda nemůže existovat bez odpovědnosti. Najít smysl života zahrnuje také přijetí odpovědnosti za naše volby a rozhodnutí, bez ohledu na výsledky. I když nám to může přinášet strach, je zásadní si uvědomit, že jsme sami odpovědní za své emoce a vlastní štěstí. A když nad tím přemýšlíte, to je právě ta pravá svoboda.

Tři cesty k odhalení smyslu života

Při našem hledání smyslu života se obracíme znovu k Viktoru Franklovi. Ten v knize A přesto říct životu ano popsal tři způsoby, jak může člověk objevit smysl svého života.

  1. Tvorba a jednání

    První cesta spočívá v tvoření a práci. Představte si učitele, který věnuje svůj život formování budoucích generací, nebo vědce hnáného touhou objevovat nové poznatky pro blaho společnosti. Dokonce i barista, který nachází radost v přípravě dokonalé šálku kávy, kterým udělá druhým úsměv na tváři, nachází smysl života skrze svou práci. Zapojením se do činností, které souzní s našimi vášněmi a hodnotami, nacházíme smysl v samotném dělání.

  2. Prožívání a propojování se:

    Druhá cesta se objevuje skrze zážitky a propojování se. Vzpomeňte si na někoho, kdo nachází smysl v lásce a vztazích s ostatními, nebo o zvědavé duši, která ráda cestuje a objevuje. Když se ponoříme do okamžiků, které sdílíme s ostatními, a budeme si vážit setkání s různorodými lidmi a kulturami, se propojujeme s hlubším smyslem a rozšiřujeme svůj pohled na svět. Právě v těchto zážitcích nacházíme smysl, který formuje naše životy.

  3. Přístup k utrpení:

    Třetí cesta podle Frankla zdůrazňuje roli našeho přístupu k utrpení, které je nevyhnutelné. I když utrpení je neodvratnou součástí života, naše reakce na něj může hluboce ovlivnit naše zkušenosti. Právě skrze naši odezvu na životní výzvy utváříme svou osobnost a budujeme smysluplné bytí.


Při přemýšlení o těchto cestách nezapomínejme, že smysl života je velmi osobní a v průběhu času se vyvíjí. Každý člověk potřebuje přijít na to, která cesta je pro něj ta správná. Berme tuto klasifikaci jako průvodce při hledání vlastního směru. Přijměme možnosti, které v nás tkví, a vydejme se na cestu objevování životního smyslu, který obohatí náš život.


Takže, milí čtenáři, při filozofování nad složitostí lidské existence si pamatujte, že nejte sami. My ve VOS vám upřímně přejeme, abyste objevili své PROČ, protože vám to umožní překonat všechna JAK na vaší životní cestě.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.