VOS: Základy transakční analýzy: Tři stavy ega

Základy transakční analýzy: Tři stavy ega

Psychologie v kostce
Vztahy

July 2023

Základy transakční analýzy: Tři stavy ega

Ahoj VOS komunito! V dnešním příspěvku se ponoříme do tajemného světa transakční analýzy (TA). Tato psychologická teorie, kterou vytvořil psychiatr Eric Berne, nám poskytuje praktický nástroj k pochopení našich vlastních i cizích vzorců chování. Ústředním bodem této teorie jsou tři "stavy ega": Rodič, Dospělý a Dítě. Pojďme si blíže vysvětlit, co tyto stavy znamenají.

Stavy ega: Co to je?

V transakční analýze jsou stavy ega konzistentní vzorce myšlení, cítění a chování, které máme všichni. Můžete si je představit jako odlišné části naší osobnosti, které na sebe vzájemně působí a aktivují se v našich interakcích s ostatními. Pochopení těchto stavů ega nám může pomoci orientovat se v našich vztazích, zvládat konflikty a podporovat lepší komunikaci.

1. Rodič

Ve stavu rodičovského ega myslíme, cítíme a chováme se tak, jak to dělali naši rodiče nebo jiné pečující osoby, když jsme byli dětmi. Tento stav je jako internalizovaná reprezentace těchto postav. Pokud se například přistihnete, že opakujete fráze nebo rady, které říkali vaši rodiče, pravděpodobně mluvíte ze stavu Rodičovského ega.

Stav Rodiče má dva aspekty: "pečujícího rodiče", který vyjadřuje péči, potvrzení a svolení, a "kontrolujícího rodiče", který kritizuje, zakazuje a vyžaduje.

2. Dospělý

Stav dospělého ega představuje naši schopnost myslet, cítit a jednat v reakci na to, co se děje v přítomnosti, na základě aktuálních informací a reality. Tento stav je racionální, objektivní a zabývá se věcmi tak, jak jsou. Není ovlivněn naší minulostí ani předpoklady.

Například když se rozhodujeme na základě informací, které máme v danou chvíli k dispozici - jako je volba nejrychlejší cesty do práce -, jedná se o náš Dospělý stav v práci.

3. Dítě

Stav Dětského ega ztělesňuje naše zkušenosti, pocity a chování z dětství. Když reagujeme způsobem, který jsme používali, když jsme byli dětmi - jako když cítíme extrémní radost při pojídání zmrzliny -, je to náš Dětský stav.

Stav Dítě má stejně jako Rodič dva aspekty: "svobodné dítě", které je spontánní, kreativní a hravé, a "přizpůsobené dítě", které se podřizuje pravidlům a normám stanoveným stavem Rodiče a Dospělého nebo se proti nim bouří.


Každý z nás v sobě obsahuje všechny tyto stavy ega a přepínáme mezi nimi v interakcích s ostatními. Získání povědomí o našich stavech ega může výrazně zlepšit naše chápání sebe sama a našich vztahů. V příštím článku si vysvětlíme, jak tyto znalosti využít v praxi. Zůstaňte tedy s námi v kontaktu!

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.