VOS: Jak klimatická změna ovlivňuje duševní zdraví?

Jak klimatická změna ovlivňuje duševní zdraví?

Duševní pohoda

July 2023

Jak klimatická změna ovlivňuje duševní zdraví?

Ahoj, milí přátelé z komunity VOS. Je skvělé, že jste tady dnes s námi. Povíme si o něčem, co byste možná na první pohled nespojovali s duševním zdravím: o klimatické změně. Ano, čtete to správně! Stejně jako je důležité zdraví naší planety, je důležité i naše duševní zdraví, a věřte tomu nebo ne, jsou to dvě těsně provázané věci.

Klimatické změny, které se projevují fenomény jako hurikány, požáry lesů a intenzivní vlny horka, jsou globální problém, který se odráží ve všech aspektech našeho života, včetně našeho duševního zdraví.

Souvislost: Klimatická změna a duševní zdraví

Už sis někdy všiml/a, jak tě může pochmurný den zkazit náladu? Nebo jak v tobě může vlna horkých, dusných dní vzbudit netrpělivost a neklid? To je malé okénko do toho, jak počasí a prostředí mohou ovlivnit naše pocity a chování. Teď si to představ na větší a šiřší škále.

Studie spojují klimatické změny s extrémními událostmi a odhalují vyšší výskyt posttraumatické stresové poruchy (PTSD), deprese, úzkosti, zneužívání látek a dokonce i domácího násilí u jednotlivců, které tyto události postihly. Avšak dopad klimatických změn na duševní zdraví není omezen jen na ty, kteří tyto katastrofy přímo zažili.

Horko a agresivita: palčivé téma

Výzkumníci, kteří používali podrobná denní data o trestné činnosti z Los Angeles, objevili překvapivou souvislost mezi teplotou a agresivitou. Když maximální denní teplota překročila hranici 75 stupňů Fahrenheita (23,9°C), celková míra trestné činnosti vzrostla o 1,72% ve srovnání s chladnějšími dny.

Stoupající vlna úzkosti z klimatických změn

Jak se země otepluje, vyvíjí se i naše vnímání jejích psychologických účinků. Termíny jako "environmentální smutek", "obavy z klimatických změn" a "klimatická úzkost" zachycují škálu negativních emocí spojených se změnou klimatu. Studie z roku 2021 zjistila, že 59% účastníků po celém světě vyjádřilo významné obavy z klimatických změn a ohromujících 83% mělo pocit, že lidstvo selhalo v péči o Zemi. Je zřejmé, že dopad klimatických změn na duševní zdraví je dalekosáhlý, ať už jste přímo zažili klimatickou katastrofu nebo ne.

Jak zvládat úzkost z klimatických změn

Klimatická úzkost je často označována pocity nejistoty a ztráty kontroly. Silným protilékem k tomu může být angažování se v nějaké akci. Přizpůsobení svého životního stylu svým hodnotám ti může pomoct. To by mohlo znamenat snížení leteckých cest, úsporu energie, začlenění tématu do rozhovorů s okolím, aby se zvýšilo povědomí o klimatické změně atd. Ale také nezapomeň pečovat o sebe. Dělej pravidelné přestávky od zpráv, soustřeď se jen na to, co můžeš ovlivnit a pěstuj soucit lidmi, kteří nejsou tak informovaní. Pokud zažíváš silnou úzkost nebo obavy, může být velmi uzdravující svěřit se přátelům, vyzkoušet terapii nebo se účastnit podpůrné skupiny.


Podívej se na zdroje, které jsme použili, pro více informací:

  • Heilmann, K., Kahn, M. E., & Tang, C. K. (2021). The urban crime and heat gradient in high and low poverty areas. Journal of Public Economics, 197, 104408. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104408
  • Clayton, S. (2020). Climate anxiety: Psychological responses to climate change. Journal of anxiety disorders, 74, 102263. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102263
  • Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., ... & van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. The Lancet Planetary Health, 5(12), e863-e873. DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.