VOS: Jak ocenit výkon a nechválit za vlastnosti?

Jak ocenit výkon a nechválit za vlastnosti?

Produktivita & Rozvoj
Vztahy

May 2023

Jak ocenit výkon a nechválit za vlastnosti?

Věděli jste, že pochvalou můžeme někdy napáchat více škody než užitku? Není totiž pochvala jako pochvala.

Americká sociální a vývojová psycholožka Carol Dwecková strávila většinu svého života tím, že zkoumala, jak lidé dosahují svého potenciálu. To, s čím přišla se využívá po celém světě nejen při práci s dětmi, ale také u atletů, businessmanů a dalších. Jedná se o zásadní rozdělení našeho nastavení mysli na fixní a růstové. Co to znamená?

  • Jsou lidé, kteří věří, že jejich schopnosti, talenty a inteligence jsou neměnné. Mohli bychom říct, že se s nimi narodí. Buď mají talent na malování nebo nemají, tak to je dané.
  • Druhá skupina lidí je přesvědčena, že svoje talenty, schopnosti i inteligenci mohou během života měnit a vyvíjet. Hezký obrázek nenamalují díky tomu, že jsou talent od přírody, ale díky tomu, že se učí vidět věci z toho správného úhlu, postupně kultivují tuto dovednost, až jednoho dne namalují nádherný obraz!

Která ta skupina je Vám bližší? Místo malování byste si mohli dosadit jakoukoli jinou aktivitu. Sport, hudební nástroj, předmět ve škole nebo úkol v práci. Ať už je to první nebo druhá, pojďme se podívat, jak to souvisí s pochvalou.

FIXNÍ NASTAVENÍ MYSLI

Na prvním příkladu vidíme fixní nastavení mysli. Pochvala talentu a vlastností typu: „Ty jsi chytrý/á! Ty jsi šikovný/á!“ povede k tomu, že při příštím úkolu si budou lidé vybírat méně náročné věci, aby nezklamali a udrželi si toto tvrzení o sobě samých. Pokud by totiž neuspěli, jejich mysl si doplní opak, tedy, že jsou hloupí. V důsledku toho se jejich motivace a sebevědomí pravděpodobně sníží.

RŮSTOVÉ NASTAVENÍ MYSLI

Na druhou stranu, pokud oceníme vynaložené úsilí, podpoříme růstové nastavení mysli. Tato druhá skupina lidí věří, že jejich schopnosti nejsou ve všem pevně dané, ale že díky vynaloženému úsilí, zkušenostem a tvrdé práci mohou růst. Při dalším zadání se nebudou bát selhání, ale budou zvídavější a odhodlaní se pustit i do náročnějších úkolů.

Zaměření se na proces a úsilí může vypadat třeba takto: „Tím, že ses včera poctivě učil/a a soustředil/a, obstál/a jsi dnes u zkoušení na výbornou!“

JAK TEDY CHVÁLIT?

  • Vždy se soustřeďme nejen na proces, ale propojme ho také s výsledkem. Pozor! Aby to přineslo slibovaný efekt, musí tam být efektivní snaha.
  • Pokud se nedaří, zkusme najít společně s tím člověkem lepší strategie a zdroje, které povedou k úspěchu. I neúspěch člověku s růstovým nastavením mysli může pomoct k lepším výsledkům.
  • Buďme specifičtí a nepoužívejme fráze typu: „Dobrá práce“, ale upřímně najděme, jaké chování vedlo k příznivému výsledku. Nechvalme falešně, ale vždy upřímně.
  • S pochvalou neotálejme, ale sdělme ji, dokud je to čerstvé.
  • Přemýšlejme do budoucnosti. Naše pochvala má velký význam. Jaké poselství předáváme?

Kdy se tedy vyplatí ocenit výkon? Vždy, když chceme druhé povzbudit v jejich budoucím úsilí a zvýšit jejich sebevědomí i motivaci do dalších úkolů \n Podívej se na zdroje, které jsme použili, pokud se chceš o tématu dozvědět více:

  • Dweck, C. S. (2017). Nastavení mysli: Nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.