VOS: Truchlení a vyrovnávání se se ztrátou

Truchlení a vyrovnávání se se ztrátou

Vztahy
Duševní pohoda

May 2023

Truchlení a vyrovnávání se se ztrátou

Ztráta je přirozenou součástí života, ale to neznamená, že je snadné se s ní vyrovnat. Ať už jsi ztratil milovanou osobu, zaměstnání, přítele nebo cokoli jiného, proces truchlení může být dlouhý a bolestivý. Doufáme, že ti tento článek poskytne nějaké nápady, co pro sebe můžeš udělat, aby pro tebe ten proces byl o něco zvladatelnější..

Dovol si prožívat své emoce

Je normální, po ztrátě někoho nebo něčeho pociťovat celou škálu emocí, a máš právo cítit se tak, jak se cítíš. Můžeš pociťovat smutek, hněv, vinu, nebo dokonce i úlevu. Dej si čas na to si svoje emoce prožít. Mohlo by ti také pomoct vyjádřit je nějakým zdravým způsobem, například psaním, rozhovorem s někým blízkým nebo fyzickými aktivitami, jako je cvičení nebo jóga.

Pečuj o sebe

Truchlení může být dlouhý proces, proto si udělej sám ze sebe prioritu. Nemusíš se cítit provinile, když se budeš věnovat činnostem, které ti obvykle přinášejí radost. Také péče o tvoje fyzické zdraví, jako je zdravé stravování, pravidelné cvičení a dostatek spánku, může mít velký význam.

Vyhledejte podporu

Truchlení může být izolující. Ostatní lidé nemusí vědět, jak reagovat a jak tě podpořit. Možná potřebuješ prostor, možná potřebuješ, aby ti někdo uvařil nebo vypral prádlo, možná se potřebuješ vypovídat a aby tě někdo bez odsuzování vyslechnul. Neboj se říct svým přátelům a rodině, co potřebuješ.

Rozluč se

Je normální nějakou dobu truchlit, ale až přijde čas, je důležité vědět, jak uzavřít jednu kapitolu svého života a začít jinou. To, co ti v tom může pomoci, je rozloučit se způsobem, který potřebuješ. Někteří lidé si vytvářejí vlastní osobní rituály. Píší dopisy lidem, kteří odešli, a posílají je po vodě. Někteří lidé zapalují lucerny a vypouštějí je na oblohu. Najdi si svůj vlastní způsob, jak se s tím, o co jsi přišel, rozloučit.

Vytvoř si novou normu

Jít dál neznamená zapomenout na osobu nebo věc, kterou jsi ztratil. Místo toho je třeba najít novou normu a vytvořit si život, který uctí jejich památku. To může zahrnovat věnovat čas tomu, co měl dotyčný rád, nebo vytvoření malého památníku, ale také nalezení nových koníčků nebo zájmů, které ti mohou přinášet radost. Je přirozené jít dál a žít svůj vlastní život. A máš právo to udělat ve svém vlastním čase.

Měj k sobě trpělivost

A konečně, truchlení je náročný proces a je důležité být k sobě laskavý a trpělivý. Nesrovnávej svůj proces truchlení s ostatními a pamatuj, že uzdravení vyžaduje čas. Je v pořádku prožívat různé emoce a dělat si přestávky, když je potřebuješ. \n

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.