VOS: Jak překonat stigma: Pochopení a přístup k duševním poruchám v naší společnosti

Jak překonat stigma: Pochopení a přístup k duševním poruchám v naší společnosti

Psychologie v kostce

April 2023

Jak překonat stigma: Pochopení a přístup k duševním poruchám v naší společnosti

Stigma znamená nálepka nebo označení. V souvislosti s duševními onemocněními mluvíme o tom, že lidé mohou být stigmatizovaní, když je přestáváme vnímat jako celistvé lidské bytosti, ale jen stereotyp nebo skupinu projevů psychické poruchy. Takový pohled na tuto problematiku ve společnosti má negativní dopad nejen na lidi, kteří už poruchou trpí, ale i na ty, kteří jsou k onemocnění náchylní.

I když se v posledních letech mluví o psychickém zdraví čím dál víc, stále se potýkáme se stigmatem o opačné straně spektra. Lidé často neví, jak široká kategorie duševní onemocnění je a co všechno může zahrnovat. A to ani nemluvíme o jiných psychických problémech, které se za nemoc ještě nepovažují, ale mohou potkat každého během náročných životních období, jako je truchlení, podrážděnost, nebo obyčejný smutek či nervozita.

Není přitom debat o tom, že o duševním zdraví by se mělo mluvit otevřeně a bez předsudků. Můžeme vidět, že každý může sám onemocnět nebo se setkat s někým, kdo se s duševními problémy potýká. Podle Světové zdravotnické organizace:

  • Deprese je jednou z hlavním příčin zdravotní neschopnosti
  • Zhruba 20% všech dětí a adolescentů na světě se potýká s duševními problémy
  • Sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mezi 15-29 lety života

Negativní efekt diskriminace duševních poruch:

  • pocity viny a studu
  • další prohloubení duševních problémů
  • izolace jedince s duševními problémy
  • odkládání vyhledání odborné pomoci

Jak se stigmatem bojovat

Mluvte otevřeně o svých pocitech. Je normální necítit se někdy dobře, a pokud vám to přerůstá přes hlavu a nestačíte na to sami, nebojte se požádat o pomoc. Promluvte si s blízkými, napište na krizový chat nebo zavolejte na linku, jděte na terapii. Není žádná ostuda starat se o své duševní zdraví, stejně jako je normální starat se o to fyzické.

Doporučení na závěr:

I aplikace VOS nabízí premiovým uživatelům možnost promluvit si s psychologickými poradci. Prozkoumej tuto možnost a promluv si o čemkoli tě trápí v anonymním a bezpečném prostředí.

O tom, jak podporovat blízkého, který trpí duševním onemocněním, jsme napsali jiný článek. Přečti si ho tady.

Tento článek napsala naše odbornice na duševní zdraví. Kromě jejích znalostí jsme použili ještě tyto zdroje:

  1. Health Direct. (September, 2021). Mental illness stigma. Health Direct. Available on: https://www.healthdirect.gov.au/mental-illness-stigma#:~:text=Resources%20and%20support-,What%20is%20mental%20illness%20stigma%3F,a%20stain%20or%20a%20blemish
  2. WHO. (2023). Mental health: Burden. World Health Organization. Available on: https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_2
  3. WHO. (2023). Mental health: Overview. World Health Organization. Available on: https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.