VOS: Nejlepší technologické novinky pro boj s depresí

Nejlepší technologické novinky pro boj s depresí

Duševní pohoda

July 2023

Nejlepší technologické novinky pro boj s depresí

Deprese se stala předním problémem duševního zdraví po celém světě. Jak informovala Světová zdravotnická organizace, depresí trpí 5% dospělých, což postihuje 280 milionů lidí po celém světě. Tyto vzrůstající trendy duševních poruch jsou zvláště znepokojující, protože negativně ovlivňují duševní i fyzické zdraví. Mnoho faktorů ovlivňujících depresi, jako je fyzická nečinnost nebo zneužívání alkoholu, jsou známými rizikovými faktory pro chronická onemocnění, jako jsou srdeční choroby, obezita a diabetes.

Existují však účinné léčby deprese. Psychoterapie ve spojení s antidepresivy jsou osvědčenými řešeními. Nicméně rostoucí poptávka ztížila přístup k těmto službám, což mnoho lidí přinutilo zvládat své depresivní příznaky sami. Naštěstí se technologie zlepšila, aby pomohla lidem s těmito duševními problémy. V tomto článku se budeme zabývat některými z nejlepších technologických nástrojů pro boj s depresí.

Meditační aplikace

Jedním z nejčastěji doporučovaných způsobů, jak se vypořádat s depresí, je meditovat. Úzkostné stavy často zhoršují příznaky deprese. Pomocí meditací můžete zlepšovat své mindfulness a mít tak stres a úzkost pod kontrolou. Lidé se nyní mohou obrátit na meditační aplikace, které je provedou celým procesem. Naše aplikace VOS nabízí mnoho naváděných a uklidňujících aktivit, včetně dechových cvičení a meditací. To může pomoci lidem, kteří se potýkají s negativními myšlenkami, si zaslouženě odpočinout a naladit se na lepší den.

Robotičtí mazlíčci

Terapie s mazlíčky je účinná metoda, která již několik let pomáhá lidem trpícím osamělostí a depresí, od starších osob až po pacienty v rámci tělesné léčby. Ačkoliv je účinná, chování domácích zvířat je stále velkou zodpovědností a vyžaduje nepřetržitou péči, což může být pro některé lidi obtížné. Zde mohou "robotičtí mazlíčci" zlepšit jejich kvalitu života tím, že slouží jako společníci podobní skutečným zvířatům bez dalších povinností. Pilotní studie s Companion Pet ukázala, že účastníci se závažnou demencí a také sociální účastníci měli po obdržení svých robotických zvířat Joy for All sníženou úzkost a zlepšené komunikační dovednosti. I když jsou umělí, tito společničtí mazlíčci mohou pro některé lidi změnit život.

Telezdraví

Jak již bylo zmíněno, jedním z nejvýznamnějších překážek při poskytování léčby duševního zdraví je vysoká poptávka a omezená dostupnost zdravotních služeb. Nicméně v posledních letech se telemedicína v oblasti duševního zdraví stala skvělým nástrojem pro řešení těchto problémů. Tyto řešení umožňují zdravotnickým pracovníkům se spojit s nedostatečně pokrytými komunitami a lépe sledovat lékařské záznamy, a zachovat cenovou odstupnost pro ty, kteří potřebují péči.

Wearables

Stres hraje může významně zhoršit příznaky deprese. A to například fyzickými aspekty jako je nedostatek koncentrace, problémy se spánkem a pocit přetížení - což je špatné pro dlouhodobé zdraví. Jedním z nových způsobů, jak kontrolovat a snižovat stres, jsou nositelná fitness zařízení, která mohou poskytnout lepší přehled o tom, jak se uživatel cítí. Start-up společnost Sensate šla ještě dále tím, že překonala pouhou detekci. Vyvinuli zařízení, které využívá infrazvukovou technologii k uklidnění reakce boj-útěk-zamrznutí uživatele a aktivuje nervový systém těla, aby se uvolnil. Je určitě třeba provést více studií, existující studie těchto nositelných zařízení ale ukázaly snížení vnímaného stresu a zlepšení spánku, takže by mohly být účinným způsobem, jak se vypořádat s depresí.

Online podpůrné skupiny

Podobně jako telezdraví, internetové připojení zlepšilo způsob, jakým lidé postižení depresí hledají pomoc u odborníků a vrstevníků ohledně svého stavu. Nemusí čelit společenskému stigmatu tak jako dříve, a je mnohem snazší najít online podpůrné skupiny se stejnými problémy. Skrze sdílené zkušenosti může každý profitovat z toho, že má společnost a naučit se způsoby, jak se vypořádat s úzkostí nebo jinými příznaky deprese.


Díky těmto technologickým nástrojům se může snáze získat přístup ke zvládání příznaků deprese. Nicméně pamatujte si, že tyto nástroje jsou určeny pouze jako doplněk a nemají nahrazovat adekvátní léčbu, jako je terapie. Pro všechny čtenáře trpící depresemi důrazně doporučujeme vyhledat odbornou pomoc před použitím výše uvedených technologií k zvládnutí svého stavu.


Článek byl napsán výhradně pro vos.health

od Naomi Spencer

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.