VOS: Neurověda empatie: Jak náš mozek reaguje na emoce druhých lidí

Neurověda empatie: Jak náš mozek reaguje na emoce druhých lidí

Psychologie v kostce

March 2023

Neurověda empatie: Jak náš mozek reaguje na emoce druhých lidí

Zakladatel individuální psychologie Alfred Adler tvrdil, že k tomu, abychom byli empatičtí, musíme vidět očima druhého člověka, slyšet jeho ušima a cítit jeho srdcem. Tato definice nám bude užitečná, protože se pokusíme vysvětlit, jak funguje empatie na úrovni mozku. Jak totiž uvidíte, zjistíme, že empatie spočívá ve vnímání toho, co bychom vnímali v situaci druhého člověka.

Zrcadlové neurony

Zrcadlové neurony jsou specifickým typem mozkových buněk, které reagují stejně, když něco sami děláme jako když pozorujeme někoho jiného, jak dělá tutéž aktivitu. Zjednodušeně řečeno, kopírují aktivitu neuronů osoby, kterou pozorujeme. Někteří psychologové spojují tyto neurony s empatií, podle jiných je vztah složitější.

Jsou například důvodem, proč se automaticky dotkneme vlastní tváře, když se jí dotýká někdo jiný, nebo proč se usmějeme, když se na nás někdo usmívá. Pokud tomu chcete porozumět trochu více, doporučujeme ke shlédnutí toto video. Kromě toho mohou zrcadlové neurony také vysvětlit, proč se děti učí tolik věcí jen díky pozorování dospělých.

Kde se empatie nachází v mozku

V jednom výzkumu byly pokusným osobám předkládány krátké situace z reálného života. Představte si, že sedíte na záchodě a někdo otevře dveře, které jste zapomněli zamknout. Takové situace obvykle vyvolávají silné sociální emoce. V tomto případě to může být například stud nebo pocit viny. V jiných případech to však mohou být neutrální emoce. Poté výzkumníci požádali účastníky, aby si představili, jak by se v těchto situacích cítili oni a jak by se v těchto situacích cítila jejich matka.

Mozek je neuvěřitelně složitý, a proto je obtížné určit, kde se nachází nějaká psychická funkce. Proto vědci často zkoumají, jaké psychické funkce se změní nebo zcela vymizí, když je určitá oblast mozku poškozena. Bylo zjištěno, že lidé s poškozením specifické části insuly, pátého mozkového laloku, a něčeho, čemu říkáme přední cingulární gyrus, mají deficit v empatii. To by mohlo odpovědět na otázku, kde empatie sídlí, ale výzkum mozku je obecně stále v plenkách. Prozatím se musíme spokojit s tím, co víme.


Tento článek napsala naše odbornice na duševní zdraví. Kromě jejích znalostí jsme využili tyto zdroje:

  1. Mount Sinai Medical Center. (2012, October 24). Area of the brain that processes empathy identified. ScienceDaily. Retrieved November 18, 2022 from www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121024175240.htm
  2. Scihow Psych. (2019, 17.6.). What Do Mirror Neurons Really Do? [Video]. Youtube. https://youtu.be/pGYKcqzG_7M
  3. Van Dongen, J. D. (2020). The empathic brain of psychopaths: From social science to neuroscience in empathy. Frontiers in Psychology, 11, 695. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00695
  4. Winerman, L. (2005, October 1). The mind's mirror. Monitor on Psychology, 36(9). https://www.apa.org/monitor/oct05/mirror

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.