VOS: Past "Nechci nikoho zatěžovat" a jak z ní ven

Past "Nechci nikoho zatěžovat" a jak z ní ven

Duševní pohoda
Psychologie v kostce
Vztahy

August 2023

Past "Nechci nikoho zatěžovat" a jak z ní ven

Všichni to známe. Ten tíživý pocit, když zoufale potřebujeme mluvit, sdílet nebo požádat o pomoc, ale něco nás zastaví. Myslíme si: “Nejspíš bych byl na obtíž,” nebo “Mají dost svých starostí.” Strach z toho, že bychom druhé obtěžovali, nás někdy uvězní v našich obavách a zhoršuje je. Dnes si tento pocit rozebereme a dáme ti pár tipů, jak z něj ven.

Pochopení toho pocitu

Zaprvé je důležité pochopit, proč se mnozí z nás takto cítí. Naše společnost často oslavuje nezávislost a soběstačnost. I když jsou tyto vlastnosti cenné, mohou někdy zastínit stejně důležitou lidskou potřebu spojení, porozumění a podpory.

Proč to často neplatí

  1. Vnímání vs. Realita: Naše obavy z obtěžování ostatních často vycházejí z našeho vnímání, ne z reality. Byl bys překvapený, kolik lidí je opravdu ochotných a rádo ti pomůže nebo naslouchá.
  2. Růst skrze dávání: Pomoc může být stejně terapeutická pro toho, kdo ji poskytuje, jako pro toho, kdo ji přijímá. Když se podělíš nebo hledáš radu, dovolíš někomu, aby ti byl oporou.
  3. Vzájemné sblížení: Když ukážeš svou zranitelnost, může to vést k hlubšímu a smysluplnějšímu vztahu. Sdílení starostí nebo hledání podpory může překlenout mezery a podpořit vzájemné porozumění.

Kroky k osvobození

  1. Změň svůj pohled: Místo toho, abys to viděl jako obtěžování, vnímej hledání kontaktu jako příležitost k propojení.
  2. Začni pomalu: Sdílej menší starost s někým, koho důvěřuješ. Pozoruj jeho reakci. Většinou zjistíš, že je přijímavý a starostlivý.
  3. Hledej profesionální podporu: Někdy může být skvělým začátkem mluvit s někým nestranným, například s terapeutem nebo poradcem.
  4. Projev sobě soucit: Je v pořádku mít potřeby. Uznávej své pocity, rozuměj jim, že jsou oprávněné, a dopřej si laskavost, jakou bys nabídl dobrému příteli.

Závěrečná poznámka

Nezdráhej se hledat spojení, které si zasloužíš. Nikdy nejsi na obtíž a tvé pocity vždy mají svůj význam.

Drž se, buď v kontaktu a pamatuj: v tomhle nejsi sám.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.