VOS: Úvod do zacházení se vztekem

Úvod do zacházení se vztekem

Duševní pohoda

July 2023

Úvod do zacházení se vztekem

Cítíš se někdy rozrušený a nemůžeš přestat myslet na to, co tě naštvalo? Nebo jsi možná člověk, který snese hodně, aniž by se rozzlobil, ale hluboko uvnitř cítíš, jak se energie hromadí. Vztek sám o sobě není vždy negativní. Může sloužit jako zdroj motivace a jako energie k jednání a k uvědomění si, když je v našem životě potřeba něco změnit. Když je ale vzteku příliš, může mít škodlivé účinky na naše zdraví, vztahy a celkový pocit štěstí.

V našem poradenském centru často dostáváme dotazy týkající se vzteku. Ačkoli neexistuje univerzální přístup k řešení hněvu, pokusíme se ti v tomto článku porozumět různým aspektům a úskalím vzteku a seznámit se s některými technikami na jeho zvládání.

Potlačený vztek

Pokud jsi člověk, který má tendenci vztek potlačovat a nevyjadřovat ho navenek, teď je čas dávat pozor. Zatímco tím můžeš dočasně vyřešit situaci a vyhnout se konfrontaci, potlačování vzteku pouze maskuje chování, ale emoce uvnitř tak nezmizí. Může to mít negativní vliv na tvé fyzické a duševní zdraví. Proto je důležité najít nějaký zdravý způsob, jak vztek vyjádřit.

Nekontrolovaný vztek

Na opačném konci spektra se nachází nekontrolovaný vztek, kdy se intenzita hněvu stává příliš silnou a je náročné udržet si sebekontrolu. Ze začátku se může zdát účinné vyjádřit vztek a například křičet na ostatní, protože tak dosáhneš požadovaných výsledků. Nicméně tento nekontrolovaný vztek může vést k dlouhodobým zdravotním problémům a narušovat tvé vztahy, jak osobní, tak profesní.

Strategie pro efektivní zvládání vzteku

Psychologové říkají, že neexistuje univerzální technika pro zacházení se vztekem. Každý musí objevit techniky, které vyhovují jeho jedinečnosti a kontextu. Ačkoli je tedy tady cesta na tobě, nabídneme ti nějaká vodítka, která ti pomohou začít. Nezapomeň k sobě mít trpělivost a najít si sám to, co pro tebe funguje nejlépe.

Sebeuvědomění

Stejně jako je snazší opravit malou díru v hrázi, než čekat, až praskne, je důležité umět na sobě rozpoznat počáteční znaky hněvu a porozumět jeho spouštěčům. Rozpoznáním, že v tobě roste vztek, můžeš udělat krok zpátky a dovolit si uklidnit se ještě před tím, než situace eskaluje.

Relaxační techniky

Jednoduchá relaxační cvičení jako jsou hluboké dýchání nebo meditace mohou rychle uklidnit tvé tělo i mysl a vztek zmírnit. Tyto techniky můžeš dokonce najít i v naší aplikaci. Pravidelným cvičením se naučíš snadno uklidnit i v napjatých situacích.

Změna v myšlení

Určité situace tě mohou rozčílit, ale je důležité umět rozlišit, kdy je neproduktivní dělat z komára velblouda. Všímej si extrémního myšlení a vyhýbej se používání absolutních termínů jako "vždycky" nebo "nikdy". Věty jako například "Nikdy mi nepomáháš s nádobím", během konfliktů jen posilují tvůj hněv a brání produktivní komunikaci. Zkus se na situaci podívat racionálně a připomínej si, že jedna situace neurčuje celou realitu.

Buď aktivní

Fyzická aktivita umožňuje zdravé uvolnění energie, která se v tobě spolu se vztekem nahromadí. Ať už jde o běh, cvičení jógy nebo jiný sport, pohyb ti může pomoci zpracovat hněv konstruktivním způsobem.

Vyhledej odborníka

Spolupracovat s terapeutem na zacházení se vztekem může být velmi prospěšné. Může ti pomoc najít spouštěče tvého vzteku a vymyslet strategie, jak se jim vyhnout. Také ti může pomoci porozumět myšlenkám doprovázející tvůj vztek a rozpoznat, nakolik se zakládají na realitě. Terapie tě naučí lépe řešit konflity a zlepšit tvé komunikační dovednosti. I když je terapie nenahraditelná, i naši psychologičtí poradci ti mohou pomoci na začátku tvé cesty zacházení se vztekem.


Pamatuj, že vztek management je tvůj proces, a může chvíli trvat, než nalezneš to, co pro tebe funguje nejlépe. Ovšem pokud vnímáš důležitost dovednosti zacházet se vztekem a jsi motivovaný na sobě pracovat, můžeš tak zlepšit své zdraví a žít více naplněný život.


Pokud se chceš dozvědět víc, podívej se na zdroje, ze kterých jsme vycházeli:

  • American Psychological Association. (2019, December 30). Understanding anger: How psychologists help with anger problems. https://www.apa.org/topics/anger/understanding
  • American Psychological Association. (2011, October 1). Strategies for controlling your anger: Keeping anger in check. https://www.apa.org/topics/anger/strategies-controlling
  • American Psychological Association. (2022, March 23). How to Keep Anger from Getting the Best of You with Howard Kassinove, PhD, and Raymond “Chip” Tafrat (YouTube). https://youtu.be/BNJPANGrNiI

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.