VOS: Síla daru: Jak mohou dobré skutky prospět tvému duševnímu zdraví?

Síla daru: Jak mohou dobré skutky prospět tvému duševnímu zdraví?

Vztahy
Duševní pohoda

April 2023

Síla daru: Jak mohou dobré skutky prospět tvému duševnímu zdraví?

Není žádným tajemstvím, že dávání druhým je příjemné. Ať už se jedná o příspěvek na charitu, dobrovolnickou práci nebo prostě drobný projev laskavosti někomu v nouzi, dávání má moc zlepšit jak život těch, kteří ho přijímají, tak duševní zdraví dárce. Četné studie totiž zjistily, že projevy laskavosti mohou mít významný vliv na duševní zdraví a zlepšují vše od nálady až po celkovou životní spokojenost.

Studie provedená vědci z Curyšské univerzity prokázala, že když peníze utrácíme pro druhé, přináší nám to větší štěstí. Účastníci, kteří dostali 100 dolarů a byli instruováni, aby za ně koupili něco pro někoho jiného, vykazovali vyšší míru štěstí než ti, kteří je utratili za něco pro sebe.

Čím to je, že nám dávání dělá tak dobře?

Podle výzkumu lidé, kteří pravidelně pomáhají druhým, netrpí tak často depresemi, bývají klidnější, méně zažívají fyzickou bolestí a celkově mají lepší zdraví.

Výhody dávání zdaleka nespočívají jen v dočasném zlepšení nálady. Stimuluje totiž uvolňování oxytocinu, což je hormon, který signalizuje důvěru, bezpečí a spojení s jiným člověkem. To vytváří pocit radosti, který přetrvává i poté, co někomu projevíme laskavost. Dokonce i plánování dárku aktivuje stejné dráhy v mozku jako samotné předání dárku, včetně nakupování a balení. Celý tento zážitek přináší pocit radosti a naplnění, který přesahuje samotný okamžik darování.

Proč má tedy dávání tak zásadní vliv na duševní zdraví?

Jedna z teorií říká, že pomáhá vytvářet pocit naplnění a smyslu života. Když dáváme druhým, máme pocit, že pozitivně měníme svět, a to může být neuvěřitelně posilující. Laskavé skutky navíc pomáhají rozvíjet sociální vazby a budovat vztahy, které jsou klíčové pro udržení dobrého duševního zdraví.

Samozřejmě je důležité poznamenat, že dávat bychom neměli pouze za účelem posílení vlastního duševního zdraví. Laskavost by spíše měla vycházet z opravdového soucitu a empatie k druhým. Může být však hezké vědět, že dáváním druhým dáváme dar lepšího duševního zdraví i sami sobě.

Takže až se příště budeš cítit pod psa, zkus udělat něco hezkého pro někoho jiného. Nemusí to být nic velkolepého - i něco tak prostého jako podržet dveře cizímu člověku nebo věnovat někomu kompliment může mít velký význam. A kdo ví? Možná zjistíš, že taková maličkost přinese trochu radosti a štěstí i do tvého života.

Pokud chceš vědět více, podívej se na zdroje, které jsme použili:

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.