VOS: Terapie od začátku: Co čekat a kam jít

Terapie od začátku: Co čekat a kam jít

Psychologie v kostce

March 2023

Terapie od začátku: Co čekat a kam jít

Terapie je proces, který může jednotlivcům pomoci překonat problémy v oblasti duševního zdraví, vyrovnat se s obtížnými emocemi a zlepšit jejich celkovou životní pohodu. Začít s terapií ale může být ohrožující, zejména pro ty, kteří ji nikdy předtím nezkusili. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, co od terapie očekávat a kde začít.

Co je to terapie?

Terapie je forma léčby, která zahrnuje setkání s odborníkem na duševní zdraví, jehož cílem je řešit emocionální, behaviorální nebo psychologické problémy. Součástí je pomoci jednotlivcům rozvinout mechanismy zvládání náročných životních situací, získat náhled na jejich emoce a chování a v konečném důsledku zlepšit jejich duševní zdraví a pohodu.

Co můžeš od terapie očekávat

Než začnete se samotnou terapií, na prvním sezení si s terapeutem ujasníte vaše očekávání, potřeba a možnosti. Psycholog vám bude klást otázky týkající se vaší osobní a rodinné historie, současného stavu duševního zdraví a problémů, se kterými se potýkáte. Tyto informace pomohou terapeutovi vypracovat plán léčby přizpůsobený vašim konkrétním potřebám.

Poté budou následovat pravidelná sezení, jejichž četnost se přizpůsobí vašim a terapeutovým možnostem. V průběhu budete společně zkoumat vaše myšlenky, pocity a chování. Terapeut vám bude poskytovat podporu, vedení a zpětnou vazbu při práci na řešení vašich problémů a dosahování vašich cílů.

Je důležité si uvědomit, že terapie je proces založený na spolupráci. Vy a váš terapeut budete pracovat společně na vytvoření cílů léčby a určení nejlepšího přístupu k jejich dosažení. Může trvat nějakou dobu, než si všimnete nějakých výsledků, a na cestě se mohou vyskytnout překážky, ale s trpělivostí a vytrvalostí může být terapie mocným nástrojem osobního růstu a uzdravení.

Formy terapie

Terapie tváří v tvář zahrnuje osobní setkání s odborníkem na duševní zdraví. Umožňuje vytvořit větší pocit důvěry a těžit z neverbální komunikace. Pomáhá také vytvořit určitou strukturu a rutinu.

Zatímco online terapie probíhá virtuálně, obvykle prostřednictvím videohovorů, telefonních hovorů nebo chatovacích rozhraní. Nabízí větší flexibilitu a pohodlí, ale postrádá neverbální komunikaci a může obnášet technické komplikace.

Navzdory všem výhodám terapie naživo se někteří lidé mohou v osobním kontaktu cítit nepříjemně nebo zranitelně a zabraňovat jim v tom se otevřít a svěřit se s tím, co je opravdu tíží. Kromě toho jsou výhodami online terapie je časová a finanční dostupnost.

Kde začít s terapií

Pokud máte zájem začít s terapií, prvním krokem je vyhledání odborníka na duševní zdraví. To může zahrnovat vyhledání terapeutů ve vašem okolí nebo vyhledání doporučení od vaší rodiny, přátel či od vašeho ošetřujícího lékaře. Někdy vám nezbude nic jiného než obvolat psychology ve vašem okolí a zjistit, kdo má volné kapacity. Nakonec ale úspěch závisí nejvíce na tom, jak si s daným terapeutem sednete jako dva lidé.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.