VOS: Úsměv a mávat: Poznáme, kdo se přetvařuje?

Úsměv a mávat: Poznáme, kdo se přetvařuje?

Vztahy

March 2023

Úsměv a mávat: Poznáme, kdo se přetvařuje?

Usmíváme se v různých situacích. Upřímně se smějeme, když nás něco pobaví nebo když je nám s někým dobře, ale usmíváme se i v nepříjemných situacích, když jsme vyděšení, nervózní nebo překvapení. To, že úsměv zdánlivě neodpovídá situaci, neznamená, že není upřímný, protože existuje mnoho jiných důvodů k úsměvu než je štěstí. Ale všimli jste si, že se na vás někdy někdo usměje, ale něco na tom tak trochu nesedí? Lidé mají překvapivě dobrou schopnost rozeznat upřímný úsměv od falešného a my vám řekneme proč.

Rozdíl mezi pravým a falešným úsměvem

Rozdíl spočívá v odlišném zapojení obličejových svalů. Jedním z prvních badatelů, kteří se zabývali úsměvy, byl francouzský neurolog Duchenne. Ten vypozoroval, že pravý úsměv se vyznačuje kontrakcí dvou specifických obličejových svalů, zygomatic major (mezi koutkem úst a lícní kostí) a orbicularis oculi (v koutcích očí). Zatímco první z nich můžeme ovládat vůlí, druhý nikoli. Proto se při falešném úsměvu většinou stahuje pouze zygomatic major, který nevytváří vrásky kolem očí.

Na Duchenneův výzkum navázal psycholog Ekman. Rozhodl se označit úsměv, který vzniká z upřímné radosti a je charakterizován kontrakcí obou svalů, podle Duchenna. Duchenneův úsměv je dodnes důležitým pojmem při studiu lidských emocí a mimiky.

Nepouštějte se do unáhlených závěrů

Navzdory těmto zjištěním je důležité mít na paměti, že toho stále ještě mnoho nevíme o tom, jak lidé vyjadřují své emoce prostřednictvím výrazu tváře. Vědci stále zkoumají složitost výrazů obličeje, například toho, jak různé svaly spolupracují při vytváření různých výrazů, nebo jak mohou kulturní rozdíly ovlivnit způsob vyjadřování emocí.

Závěrem lze říci, že ačkoli jsme do jisté míry schopni rozpoznat pravý úsměv, odhalit ten falešný je složitější úkol. Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom lépe porozuměli tomu, jak lidé vyjadřují své emoce prostřednictvím výrazu tváře a jaké faktory mohou ovlivnit naši schopnost je přesně vnímat.

Tento článek napsala naše odbornice na duševní zdraví. Kromě jejích odborných znalostí jsme využili následující zdroje: \n Ekman, P., Davidson, R. J., & Friesen, W. V. (1990). The Duchenne smile: Emotional expression and brain physiology: II. Journal of personality and social psychology, 58(2), 342.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.