VOS: Uč se líp, ne víc

Uč se líp, ne víc

Psychologie v kostce
Produktivita & Rozvoj

July 2023

Uč se líp, ne víc

Času není nazbyt a informací, co je potřeba si zapamatovat, se zdá být mnoho. Kognitivní psychologové již dlouhá léta zkoumají, jak si věci kvalitně zapamatovat a vybavit si je ve chvíli, kdy jsou potřeba. Pojďme se na pár technik společně podívat.

Jak docílit toho, aby tvoje učení bylo co nejefektivnější?

1. Začni chytře

Než se začneš danou látku učit, vzpomeň si, co už o daném tématu víš. Možná to budou jen útržky, to vůbec nevadí, vše se počítá. Dále si najdi hlavní body, toho, co se budeš učit a udělej si takovou osnovu. Stačí jen nadpisy.

2. Uč se, když se učíš.

Jakmile se začneš učit, uč se. Vypni si zvuk na mobilu, oznámení a minimalizuj zvuky kolem sebe, které by tě rušili od soustředění. Zaměřením své pozornosti na dané téma ti pomůže ušetřit čas. Pro lepší nastartování soustředěnosti vyzkoušej dechové cvičení v aplikaci VOS.

3. Příklady a obrázky

Říká se, že v jednom obrázku je ukrytých tisíc slov. Když se učíš, nakresli si schéma nebo najdi obrázek, který vystihuje danou teorii, myšlenku. Pomůže ti to nejen si danou věc lépe představit, ale také pochopit. Pokud to jen trochu jde, představ si danou věc na konkrétním příkladu. Nejlépe to propoj s tím, co je ti blízké a s čím se často setkáváš.

4. Otestuj se dříve, než to udělají tví učitelé

Opakované čtení a memorování učebního textu je jedna z nejčastějších, a přitom nejméně efektivnějších technik. Místo toho si zkus každou kapitolu si volně převyprávět. Můžeš k tomu zapojit kamaráda, sourozence, rodiče nebo plyšáka, (ten se jeví občas jako nejvěrnější posluchač). Když budeš danou látku někomu vysvětlovat, daleko lépe si ji zapamatuješ. Tato technika patří k jedné z nejlepších!

Skvělým pomocníkem jsou také kartičky. Můžeš využít některé aplikace na mobilu nebo si je napsat ručně na papír. Zde si shrneš podstatné body z dané kapitoly.

5. Nikdy není příliš brzo

Čas uteče jako voda. Začni minimálně o den dřív, než si myslíš, že to je potřeba. Nejen, že získáš lepší pocit, že nenecháváš věci na poslední chvíli, ale umožní ti to si věci lépe pospojovat a vstřebat.


A na úplný závěr, přistupuj k sobě s laskavostí. Cvičení, meditace i spánek jsou velkými pomocníky při učení. Ty to zvládneš!


Podívej se na zdroje, které jsme použili, pokud se chceš dozvědět víc:

  • Kowalski, K. (2020, 9. září). Top 10 tips on how to study smarter, not longer. Science News Explores. https://www.snexplores.org/article/top-10-tips-study-smarter-not-longer-study-skills
  • *Lineweaver, T. T., Hall, A. C., Hilycord, D., & Vitelli, S. E. (2019). Introducing and Evaluating a" Study Smarter, Not Harder" Study Tips Presentation Offered to Incoming Students at a Four-Year University. J*ournal of the Scholarship of Teaching and Learning, 19(2), 16-46.

--- tvůj VOS

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.