VOS: Význam "já" výroků v komunikaci

Význam "já" výroků v komunikaci

Vztahy
Psychologie v kostce

July 2023

Význam "já" výroků v komunikaci

Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí interakce mezi lidmi, a to ať už v práci, v blízkých vztazích, v obchodě nebo na poště. Když tě něco trápí, může být náročné najít způsob jak vyjádřit tvoje starosti, aniž by se tím situace vypjala. Existuje jedna věc o komunikaci, kterou je potřeba si uvědomit:

To, co říkáš, se liší od toho, co slyší druhý.

Takzvaná “Já” tvrzení jsou pro komunikaci převratné. Když se naučíš je používat, můžeš tak efektivně mluvit o svých pocitech, potřebách, a starostech způsobem, který je pro druhého srozumitelnější a přijatelnější.

Podstata "já" tvrzení spočívá v tom, že se soustředíš spíše na své vlastní zážitky a emoce než na to, co druhý udělal nebo neudělal. Tím, že konverzaci zakládáš kolem svých vlastních emocí a zážitků, nneprovokuješ ve tvém konverzačním partnerovi tolik viny, vzteku a nutnosti se bránit. Umožňuješ tedy druhému, aby opravdu slyšel to, co tě trápí, a otevíráš prostor pro konstruktivní komunikaci.

Příklady “já” výroků

 1. Nikdy mě neposloucháš.

  Necítím se vyslyšená/ý.

 2. Vždy mi dáváš více práce zatímco Marie nedělá nic.

  Připadá mi, že pracuju více než mí kolegové, a to mě trápí.

 3. Nikdy po večeři nemyješ nádobí.

  Jsem unavená/ý, když musím po večeři mýt nádobí, a ráda bych, abys mi pomohl/a.

Další tipy:

 • Mluv o tom, jak se ohledně dané situace cítíš
 • Specificky popiš danou situaci
 • Navrhni nějaké řešení

Naučit se mluvit o sobě není sobecké. Je to účinný způsob řešení konfliktů. Používáním "já" tvrzení sdělujete druhému, jak situace vypadá z vašeho pohledu. Vyžaduje to však také velkou dávku odvahy, protože upřímně přiznáváte, jak se cítíte. Své potřeby vyjadřujete velmi přímo a otevřeně.

Na závěr bychom rádi dodali, že stejně důležité je i umět naslouchat. Pokud ti někdo něco vyčítá, zkus se zamyslet nad tím, jaký pocit nebo potřeba se za tím skrývá. Nyní máš klíč k lepšímu pochopení komunikace, který tvůj partner možná ještě nezná.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.