VOS: Kognitivní zkreslení: skryté síly ovlivňující naše rozhodnutí

Kognitivní zkreslení: skryté síly ovlivňující naše rozhodnutí

Psychologie v kostce

July 2023

Kognitivní zkreslení: skryté síly ovlivňující naše rozhodnutí

Naše mysl je neuvěřitelně mocná, ale někdy nás může překvapivě svést na scestí. Nositel Nobelovy ceny a psycholog Daniel Kahneman spolu se svým kolegou Amosem Tverskym zasvětili velkou část své kariéry zkoumání těchto skrytých zvláštností mysli známých jako kognitivní zkreslení.

Konfirmační zkreslení

Jedním z pozoruhodných zkreslení je "konfirmační zkreslení", kdy máme tendenci vyhledávat a upřednostňovat informace, které potvrzují naše stávající přesvědčení, zatímco informace, které jsou s nimi v rozporu, ignorujeme nebo znehodnocujeme. Jste-li například přesvědčeni, že určitá strava je nejzdravější, budete s větší pravděpodobností věnovat pozornost studiím, které tuto stravu podporují, a nebudete brát v úvahu ty, které předkládají důkazy, jež jsou s ní v rozporu.

Heuristika dostupnosti

Dalším zkreslením je "heuristika dostupnosti", která způsobuje, že přeceňujeme pravděpodobnost událostí, které nám snadno přijdou na mysl. Například po zhlédnutí zpráv o leteckých nehodách můžeme mít pocit, že cestování letadlem je neuvěřitelně nebezpečné, i když je statisticky mnohem bezpečnější než jízda autem.

Kotvení

Podobně "kotvení" způsobuje, že se při rozhodování do značné míry spoléháme na první informaci, kterou obdržíme ("kotva"). Řekněme, že vyjednáváte o svém platu a zaměstnavatel uvede první číslo. Toto číslo má tendenci "ukotvit" vaše očekávání a může výrazně ovlivnit průběh vyjednávání.

Jak myslet svobodněji

Přestože tyto předsudky mohou mít významný vliv na naše rozhodování, jejich rozpoznání je prvním krokem ke zmírnění jejich dopadů. Zde je několik praktických doporučení:

  1. Podpořte uvědomění:

Seznamte se s běžnými kognitivními předsudky. Čím více si jich budete vědomi, tím lépe se dokážete přistihnout při předpojatém myšlení.

  1. Vyhledávejte různé perspektivy:

Podporujte otevřený dialog a zvažte názory, které zpochybňují ty vaše. To může pomoci čelit konfirmačnímu zkreslení.

  1. Zpomalte:

Naše předsudky mají větší tendenci působit, když se rozhodujeme rychle. Dejte si na čas a pečlivěji zvažte svá rozhodnutí.

  1. Ptejte se na zdroj:

Buďte skeptičtí k tomu, odkud informace přicházejí, zejména pokud se dokonale shodují s vaším dosavadním přesvědčením.

Pamatujte, že kognitivní předsudky jsou univerzální součástí lidské zkušenosti. Jak říká Daniel Kahneman: "Důvěra, kterou lidé mají ve svá přesvědčení, není měřítkem kvality důkazů, ale koherence příběhu, který se mysli podařilo vytvořit.” Pokud však porozumíme kognitivnímu zkreslení, můžeme se snažit činit racionálnější a efektivnější rozhodnutí a orientovat se ve světě informovaněji a uvědoměleji.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.