VOS: Umění vychutnávání: Vnímavé techniky při jídle

Umění vychutnávání: Vnímavé techniky při jídle

Fyzické zdraví

November 2023

Umění vychutnávání: Vnímavé techniky při jídle

Dnes si ukážeme jednoduché, přesto účinné techniky, které ti přinesou lepší zážitek z jídla.

Základy všímavosti

Všímavost spočívá v zaměření se na přítomnost a plném zapojení do okamžiku, v pozorování bez posuzování. Jde o prožívání života, včetně jídla, s plným vědomím. Naše meditace VOS ti pomohou osvojit si základy všímavosti.

Rozinková meditace

Základní technikou, jak se naučit všímavost při jídle, je takzvaná rozinková meditace, což je jednoduché cvičení, které může zásadně změnit způsob, jakým vnímáš jídlo. Zde je návod, jak ji můžeš provádět:

 1. Začni pozorováním: Polož si před sebe rozinku. Představ si, že rozinku vidíš poprvé. Pozoruj ji bez předsudků a soudů.
 2. Zapoj své smysly: Zvedni rozinku. Vnímej její váhu, zkoumej její povrch, její vůni a poslouchej zvuk, který vydává, když ji převaluješ mezi prsty.
 3. Prozkoumej své reakce: Všímej si svých myšlenek a pocitů týkajících se tohoto malého předmětu.
 4. Ochutnání: Vlož rozinku mezi rty a poté do úst, ale pozor, nežvýkat Pozoruj pocity a reakce svého těla.
 5. Vědomé jedení: Teprve pak začni rozinku pomalu žvýkat a všímej si každého kousnutí. Polkni ji, až když je zcela zpracovaná.
 6. Přemýšlej: Po polknutí zavři oči a chvíli přemýšlej o tomto zážitku.

Chceš-li během meditace nějaké vedení, podívej se na toto video: Rozinkovou meditaci.

Praktiky vědomého stravování

Začlenění všímavosti do jídla může opravdu změnit tvůj zážitek. Zde jsou další tipy, jak praktikovat všímavé stravování:

 • Než se pustíš do jídla, zastav se a zamysli se nad tím, proč jíš. Máš skutečně hlad, nebo je za tím například nuda, smutek nebo stres?
 • Jez pomalu: Pomalé jezení ti pomůže uvědomit si, kdy jsi plný, takže se nebudeš přejídat. Snaž se dosáhnout pocitu sytosti přibližně na 80 % a pak přestaň jíst.
 • Zapoj všechny smysly: Věnuj pozornost vzhledu, zvuku, vůni, chuti a pocitu z jídla. Všímej si, jak se při něm cítíš. Během jídla si dělej přestávky, kdy se na tyto věci budeš moct skutečně soustředit.
 • Soustřeď se pouze na jídlo: Při jídle se soustřeď pouze na jídlo. Odlož věci, které by tě mohly rozptýlit, například telefon nebo televizi.
 • Vychutnej si každé sousto: Stejně jako při cvičení s rozinkami si dopřej čas a vychutnej si každé sousto.
 • Važ si cesty jídla: Přemýšlíš někdy nad tím, kolik úsilí je za tím, než se k tobě jídlo dostane. Kdo ho vypěstoval? Odkud pochází? Pěstuj v sobě vděčnost za všechnu práci, která byla vynaložena.

Zdroje: Diabetes Spectrum, Harvard University.

Přijímání rozumného jídla

Až budeš tyto techniky praktikovat, nezapomeň, že cesta k uvědomělému stravování je u každého člověka jedinečná. Měj k sobě trpělivost a laskavost, zatímco budeš objevovat tento nový způsob vnímání jídla.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.