VOS: Černá nebo bílá? Jak je to s introverzí a extroverzí?

Černá nebo bílá? Jak je to s introverzí a extroverzí?

Psychologie v kostce

June 2023

Černá nebo bílá? Jak je to s introverzí a extroverzí?

Koncept extraverze a introverze je dobře známý, ale ne vždy je dobře pochopený. Když o sobě nebo jiných lidech v těchto termínech přemýšlíme, máme tendenci je vnímat jako kategorie. Když ale přijde na extraverzi a introverzi, je důležité mít na paměti, že všechno není černobílé. Ve skutečnosti je to spektrum, které ukazuje, jak se různí lidé vztahují ke světu kolem. Extraverze a introverze reprezentují dva póly, které v sobě všichni máme. Stejně jako den a noc, yin a yang, tyto póly existují společně a tvarují naše jedinečné osobnosti.

Všichni jsme jedineční a to znamená, že každý potřebujeme jiné množství interakce s druhými lidmi. Některé dny můžeme mít tolik energie, že bychom mohli dobít svět, a vyhledávat společnost ostatních. Jiné dny budeme potřebovat více času pro sebe. Pamatuj si, že je v pořádku respektovat to, jak se v danou chvíli cítíš a co je pro tebe nejlepší.

Extraverze a introverze mohou mít hluboký dopad na duševní zdraví. Pro extraverty jsou druzí lidé zdrojem energie, radosti a potvrzení. Introverti na druhou stranu budou vyhledávat více samoty a klidu. Co je ale důležité vědět je, že příliš jednoho nebo druhého extrému může být na škodu. To, co v danou chvíli potřebujeme a jak nalezneme mezi dvěma póly spektra rovnováhu, záleží na našich osobních preferencích, na aktuálních okolnostech našeho života a našich potřebách.

Na cestě za tvou rovnováhou se zkus vyhnout nálepkám a restrikcím založených na očekávání společnosti. Neodpírej si být někdy sám jen proto, že se vnímáš jako extrovert, a nezakazuj si být někdy výrazný ve skupině, protože se považuješ za introverta. Najít tu správnou rovnováhu mezi extraverzí a introverzí je proces, který je pro každého člověka jiný. Važ si své jedinečnosti a dovol si se přizpůsobovat a rozvíjet.

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.