VOS: Jak si stanovit cíle tak, abyste jich dosáhli: Praktický průvodce

Jak si stanovit cíle tak, abyste jich dosáhli: Praktický průvodce

Produktivita & Rozvoj

March 2023

Jak si stanovit cíle tak, abyste jich dosáhli: Praktický průvodce

Musíme vědět, kam přesně chceme jít, abychom se mohli rozhodnout, jakou cestu a dopravní prostředek zvolíme. Stejně tak pokud chceme něčeho dosáhnout, prvním krokem by mělo být si stanovit, jaký je přesně náš cíl. Pokud tak neuděláme, pak kroky, které podnikneme, nemusí vůbec směřovat tam, kam chceme jít. Je možné, že se vydáme zbytečně zdlouhavou nebo trnitou cestou.

V tomto článku vás seznámíme s jednoduchou pomůckou, která vám pomůže při stanovování cílů. Bude vám užitečná ať už se chcete posunout ve vaší kariéře, naučit se novou dovednost nebo zlepšit nějakou oblast v osobním životě.

Pravidlo SMART

Dobře stanovený cíl je polovina úspěchu. Cíl by měl být co nejkonkrétnější, měřitelný, dosažitelný, relevantní a zasazený do časového rámce. Pro zapamatování si tohoto pravidla existuje akronym SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Jednotlivé vlastnosti si hned popíšeme:

  • SPECIFIC (konkrétní): Váš cíl by měl být přesný a konkrétní. Dejte si práci se specifikací toho, čeho přesně chcete dosáhnout.
  • MEASURABLE (měřitelný): Další, co vás u cíle zajímá, je jak ho budete měřit. Měli byste být schopni sledovat vaše dosavadní úspěchy a hlavně poznat, když cíle dosáhnete. Tato charakteristika vám také pomůže rozdělit velký cíl na menší podcíle.
  • ACHIEVABLE (dosažitelný): Může se to zdát samozřejmé, ale lidé si před sebe kolikrát stanovují cíle, kterých není možné dosáhnout. Přemýšlejte o vašich možnostech. Pokud se dostanete dál nebo cíle dosáhnete dřív, můžete být jen rádi. Ale pokud cíl nebude vůbec reálný, rychle ztratíte motivaci.
  • RELEVANT (relevantní): Hledejte cíle, které jsou v souladu s vašimi hodnotami a postoji a obecně s tím, kam v životě směřujete.
  • TIME-BOUND (časově ohraničený): Pracuje se lépe, když máme nějaké časové hranice. Pokud cíl neukotvíte časem, budete mít tendenci jednotlivé kroky odkládat. Stanovte si, do kdy přesně chcete cíle dosáhnout, a kdy uděláte jednotlivé kroky.

Rozdělit velké cíle

Pokud jste našli váš cíl, zbývá už jen vytrvat. Co ale dál pracovat s vaším cílem, abyste si udrželi motivaci a disciplínu? Co by vám dále mohlo pomoct je rozdělit velký cíl na malé části. Najděte jednotlivé stupně, kterých budete postupně dosahovat za cestou k vašemu velkému cíli. Rychleji tak uvidíte výsledky, budete mít častěji radost z úspěchu. A nakonec, nezapomeňte se odměňovat i za každý malý úspěch a nevěšet hlavu, když někde uděláte krok vedle. Je důležité udržet si flexibilitu a přijmout i zastavení nebo krátká vybočení z cesty jako nezbytnou součást procesu. Během těchto chvil čerpáte síly, abyste mohli jít dál!

Tak jaký bude váš první krok?

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.