VOS: Jak zvládat hádky ve vztazích

Jak zvládat hádky ve vztazích

Vztahy

April 2023

Jak zvládat hádky ve vztazích

Vztahy mohou být neuvěřitelně naplňující, ale vyžadují také určitou práci a trpělivost. Neshody a hádky jsou normální součástí každého vztahu, a dokonce mohou být užitečné pro uvolnění napjatých situací, řešení konfliktů a rozvoj celého vztahu. Pokud se neví, jak na ně, mohou ale způsobovat stres a zraňovat. V tomto článku ti poskytneme několik tipů, které ti pomohou hádky ve vztahu lépe zvládat:

Udělej krok zpět a vychladni:

Pod silnými emocemi snadno řekneme věci, které nemyslíme vážně. Může se stát, že nakonec partnerovi řekneme věci, kterých budeme později litovat. Přerušit hádku a dát si čas na uklidnění vám pomůže získat zpět nadhled a přistupovat k situaci klidněji.

Jak? Až se ocitneš v situaci, kdy budeš cítit silné emoce, které ti brání jasně uvažovat, zkus partnerovi říct: "Hele, vidím, že jsme oba rozrušení. Je pro mě důležité, abychom si o tom promluvili a našli řešení. Ale obávám se, že bych tě teď nedokázal pořádně vyslechnout. Nechme to teď být a promluvme si o tom znovu večer, až se oba uklidníme."

Aktivně naslouchej:

Je důležité vyslechnout si partnerův pohled na věc a přijmout jeho pocity. Naslouchej, aniž bys ho přerušoval nebo odmítal jeho názor.

Jak? Nech partnera mluvit a věnuj mu plnou pozornost. Aktivní naslouchání zahrnuje také neverbální komunikaci. Například kývnutím hlavy nebo udržováním očního kontaktu dáváš partnerovi najevo, že mu nasloucháš a že je pro tebe důležitý.

Mluv o sobě:

Mluv o svých vlastních pocitech a potřebách. Místo obviňování nebo kritizování partnera používej takzvané “já-výroky”.

Jak? Zkus říct "Já se cítím ... a potřebuji ..." namísto "ty jsi udělal... a jsi ...". Sdělení "já" nemají nepůsobí na tvého partnera tak útočně, a nevyvolávají v něm takovou tendenci se bránit. To může spoustu situací usnadnit.

Omluv se a odpouštěj:

Nestyď se se omluvit, pokud jsi řekl/a nebo udělal/a něco zraňujícího, a odpusť partnerovi, pokud tě zranil on. Zůstávat v zášti jen prodlužuje napětí a poškozuje vztah.

Uč se zkušeností:

Využij hádku jako příležitost dozvědět se více o sobě i o svém partnerovi. Zamysli se nad tím, co hádku vyvolalo a jak můžete ve vztahu podobným konfliktům v budoucnu předcházet.

Pamatuj, že neshody a hádky jsou přirozenou součástí každého vztahu. To, na čem záleží, je jak je zvládnete. Nasloucháním, komunikací a odpuštěním můžete konflikty řešit snadněji a posílit tak svůj vztah.

** \n **

Similar articles

Embrace Mindfulness

Alongside 3,000,000

VOS Members. It’s Free.